بیوگاز انرژی پاک

آریا پرتو مجری احداث پروژه های بیوگاز

biogas11

بیوگاز:

افزایش روزافزون پسماندها اعم از جامد یا مایع و امکان تولید گاز بیوگاز از این مواد ، با توجه به سهولت فناوری و ساخت نیروگاههای بیوگاز ، سبب شده است که احداث این چنین نیروگاهها در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گیرد.طبق آمارهای موجود در سال ۲۰۰۶ ،در جهان سالانه حدود ۷۴ میلیون تن گاز متان از فضولات دامپروری و ۴۰ میلیون تن از این گاز تنها از زباله های شهری خود به خود تولید و در جو پراکنده می شود ، در حالی که جمع آوری این مواد زائد و تولید گاز متان با استفاده از مکانیزمهای خاص علاوه بر کاهش گازهای گلخانه ای و کمک به حفاظت از محیط زیست ، سود آوری خوبی برای صاحبان صنایع در بر خواهد داشت.

از سال ۱۳۸۷ شرکت آریا پرتو با همکاری شرکت (BioEnergy Berlin GmbH(BEB  از کشور آلمان ، واحد بیوگاز شرکت آریا پرتو را در کشور ایران ، با هدف توسعه این تکنولوژی در کشور راه اندازی کرده است .

biogas003

بیوگاز :

زیست گاز، گاز زیستی یا بیوگاز (Biogas) از شکستن ریزاندامگان (میکروارگانیسم‌ها) و باکتریهای در غیاب اکسیژن بدست می‌آید. زیست گاز یک منبع تجدیدپذیر انرژی حساب میشود، مشابه انرژی خورشیدی و انرژی بادی. زیست گاز را میتوان از مواد خام محلی و بازیافت زباله تولید کرد، در نتیجه سازگار با محیط زیست است.

به طور کلی مجموعه گاز های تولید شده از تجزیه و تخمیر موادی که در گروه زیست توده جای می گیرند مانند فضولات حیوانی , انسانی ،پسماندهای گیاهی و . . . را که در نتیجه فقدان اکسیژن و فعالیت باکتریهای غیر هوازی به وجود می آید, اصطلاحا بیو گاز نامند.در اثر تخمیربی هوازی مواد آلی، مولکولهای درشت زنجیر به مولکولهای ساد ه تر تبدیل شده، حاصل نهایی این فرآیند گازی قابل اشتعال به نام بیو گاز  خواهد بود.

 منابع  قابل استحصال بیوگاز عبارتند از :
■   ضایعات و پسماندهای کشاورزی و صنایع وابسته
■  پسماندهای جامد شهری
■  پساب شهری
■  فضولات دامی
■  ضایعات و زائدات جامد و مایع فسادپذیر صنعتی (لجن صنعتی)

بیوگاز001

زیست توده :

زیست توده (Biomass) یکی از منابع عمده در میان انواع منابع انرژی است. تعاریف متعدد و گوناگونی از این منابع شده است تعریف اتحادیه اروپا از زیست توده که در راهنمای۲۰۰۱/۷۷/EC به تاریخ ۲۷سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی عنوان شده، عبارت است از: “زیست توده عبارت است از اجزا قابل تجزیه زیستی از محصولات، پسماندها و زائدات کشاورزی(شامل موادگیاهی و دامی)، جنگلها و صنایع وابسته و همچنین زائدات صنعتی و شهری قابل تجزیه”.

زیست توده یا بیومس (Biomass) یک منبع انرژی تجدید پذیر است که از مواد زیستی به دست می‌آید.زیست توده بر پایه کربن است و از مخلوط مولکول‌های آلی، شامل هیدروژن، معمولاً اکسیژن و اغلب نیتروژن و مقدار کمی از دیگر اتمها مانند، فلزات قلیایی، فلزات قلیایی خاکی و فلزات سنگین است. منابع زسیت توده شامل ترکیبات آلی با زنجیره بلند می‌باشند که در فرایند هضم به مو لکو لهای ساده‌تر تبدیل می‌گردد. حاصل این فرایند گازی قابل اشتعال به نام بیو گاز می‌باشد.

بیوگاز002

دانلود

advertisement advertisement
بیوگاز

استحصال بیوگاز به روش هاضم(دایجستر)

در این روش مواد پس از خرد شدن با آب ترکیب و تبدیل به سیال غلیظ یکنواخت شده و توسط پمپهای خاص به مخازن هاضم(دایجستر) هدایت می شوند .بسته به میزان مواد ورودی حجم و تعداد دایجسترها تعیین می شود. درون دایجستر و در شرایط محیطی قابل کنترل ،گاز بیوگاز تولید و پس از تصفیه به واحد تولید انرژی(CHP) انتقال داده می شود . مواد باقی مانده در دایجستر توسط پمپ ها به مخازن  ذخیره ،انتقال و پس از آبگیری به عنوان کود کشاورزی قابل استفاده خواهند بود.

اطلاعات بیشتر

بیوگاز

استحصال بیوگاز از مواد زائد دفن شده(لندفیل)

زباله های آلی در محل دفن تحت شرایط بی هوازی ، تولید گاز بیوگاز می کنند..مهاجرت و انتشار گاز دفن گاه(لندفیل)بطور بالقوه اثرات تخریبی را به دنبال خواهد داشت که از جمله می توان به:خطرات آتش سوزی و انفجار،مخاطرات بهداشتی،آلودگی آبهای زیر زمینی،تاثریات جهانی آب و هوایی، بو نامطبوع . درحالی که با  جمع آوری صحیح این گاز ، امکان استفاده از آن در بخشهای مختلف از جمله تولید برق وجود دارد که  علاوه بر اثرات  زیست محیطی مثبت ، منافع اقتصادی مطلوبی به دنبال خواهد داشت.

اطلاعات بیشتر