کمپوست ترنر

جهت هوادهی و همزدن مواد برای تولید کود کمپوست به روش هوازی از دستگاه کمپوست ترنر استفاده می شود

کمپوست ترنر ها در دو مدل پشت تراکتوری و خودرو در اندازه های مختلف ارائه می شوند

خط تفکیک زباله

شرکت آریا پرتو طراح و سازنده خطوط تفکیک زباله

جهت تفکیک مواد در زباله های مخلوط از خطوط تفکیک زباله استفاده می شود

خشک کن

بیوگاز

چگونگی استحصال گاز از پسماندهای کشاورزی ، شهری و صنعتی

انرژِی گرمایی و الکتریسیته خود را از پسماندها  تهیه کنید

گرانولاتور

سرند بالستیک