کارخانه تولید کود کمپوست

کود کمپوست چیست

منطور ما از کود کمپوست ، کودی است که بر اثر تجزیه مواد آلی به دلیل فعالیت بیولوژیکی میکروارگانیسم های مختلف در محیط هوازی یا بی هوازی تولید شده است . بعد از فرآیند کمپوستینگ مواد آلی تثبیت شده و محصول نهایی عاری از عوامل بیماری زا و تخم گیاهان می باشد.

استفاده از کود کمپوست در جهان دارای سابقه تاریخی طولانی مدت می باشد، به طوری که گفته می شود چینی ها ۴۰۰۰ سال پیش از مواد زاید گیاهی و انسانی کودی تهیه می کردند که برای حاصلخیزی خاک مورد استفاده قرار می گرفته است.

 

چگونه کمپوست تولید کنیم

برای تولید کود کمپوست به طوری کلی دو روش وجود دارد .یکی روش هوازی و دیگری روش بی هوازی

روش پیشنهادی شرکت آریا پرتو برای احداث کارخانه تولید کود کمپوست استفاده از روش هوازی می باشد. لذا کلیه مطالب بر اساس روش تولید کود کمپوست با استفاده از فعال سازی میکروارگانیسم های هوازی می باشد.

برای تولید کود کمپوست باید شرایط زندگی میکروارگانیسم ها را جهت ادامه حیات در توده مواد اولیه ( مواد آلی) مهیا کنیم. این شرایط عبارت است از رطوبت مناسب، خوراک کافی، اکسیژن کافی . و کنترل شرایط محیطی از جمله دما ,ph.

در صورت ایجاد این شرایط، میکروارگانیسم ها شروع به فعالیت کرده و مواد آلی را طی یک فرآیند چند مرحله ای تبدیل به ماده ای می کنند که خاصیت کود کشاورزی را داشته و به عنوان کود کمپوست شناخته می شود.

برای ایجاد شرایط مناسب زندگی میکروارگانیسم ها باید از ماشین آلات و تجهیزاتی استفاده کرد که در شرکت آریا پرتو این ماشین آلات و تجهیزات طراحی و تولید می گردد.

روش کار در کارخانه تولید کود کمپوست

در زمان هوادهی توجه به درصد رطوبت و دمای توده بسیار مهم است . با هوادهی مواد اولیه وایجاد شرایط مناسب جهت رشد و تکثیر  باکتری های هوازی ، پروسه کمپوستینگ تکمیل شده و طی این عملیات بذور علف هرز و عوامل بیماری زا از بین می رود. در این مرحله امکان اضافه کردن برخی مواد جهت غنی سازی کود وجود دارد. مواد خروجی از این عملیت کود کمپوست با قابلیت استفاده در بخش کشاورزی می باشد ولی به دلیل عدم یکنواختی ابعاد و اندازه مواد، برای بازار پسندی بیشتر بهتر است توسط سرند مواد درشت که گاها هنوز تبدیل به کمپوست نشده اند از سایر مواد جدا شود.

مواد اولیه با درصدهای از پیش تعیین شده به صورت  پشته روی زمین دپو و توسط دستگاه کمپوست ترنر هم زده و هوادهی می شوند. مواد اولیه می تواند شامل موارد زیر باشد:

  1. فضولات دام و طیور (گاو ، گوسفند ، مرغ و . . .)
  2. بقایای گیاهی خرد شده
  3. پسماندهای جانوری (لاشه حیوانات)
  4. مواد افزودنی شیمیایی ، معدنی یا باکتری ها : (گوگرد ، اوره – ازت – ، فسفات و  . . .)
  5. سایر موارد

کود کمپوست تولیدی را می توان به صورت پودری، گرانول و یا پلت در بازرا عرضه کرد.

تجهیزات اختصاصی کارخانه تولید کود کمپوست

مهمترین بخش کارخانه تولید کود کمپوست، بخش تبدیل مواد اولیه به کود کمپوست است . که مرسوم ترین روش برای این کار استفاده از دستگاه کمپوست ترنر می باشد. کمپوست ترنر دستگاه هایی استفاده است  که شرایط زندگی میکروارگانیسم ها را فراهم می کند . این دستگاه با هوادهی ، هم زدن  و تنظیم رطوبت توده می تواند باعث تکثیر میکروارگانیسمها و فعالیت آنها جهت تبدیل مواد اولیه به کود کمپوست شود.

در این راستا شرکت آریا پرتو ، کمپوست ترنر در مدل های خودارن و مدل پشت تراکتوری تولید می کند.