بیوگاز –  لندفیل

پسماندهاي موجود در لندفيل (خاک چال) شامل مواد با تنوع وسيعي مي باشند، اما قسمت عظيمي از آنها قابليت تجزيه زيستي را دارا هستند. اين مواد شامل پسماندهاي دامي ، مواد گياهي،كاغذ و چوب  بوده که توسط ميكرو ارگانيسم ها در لندفيل تجزيه مي شوند.  در اين فرآيند گاز توليد شده که حاوي درصد بالاي گاز متان مي باشد را مي توان با سوزاندن در ژنراتورهاي CHP  تبديل به انرژي الکتريکي (برق) و حرارتي (آب داغ) نمود.

دفن زباله‌ها در دفنگاه‌ها ( لندفیل ) و تشکیل حوزه‌های متمرکز دفن زباله شهری، علاوه بر سازماندهی و مدیریت زباله  هدف‌هایی چون جمع‌آوری بیوگاز تولیدی و جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای را دنبال می کند. امروزه در بیشتر کشورهای جهان به دلیل وضع قوانین زیست‌محیطی شدید، از روش سنتی سوزاندن زباله استفاده نمی شود. زیرا به دلیل وجود این قوانین، صنایع موظف به نسب فیلترها و سایر تجهیزات کنترل‌کننده آلاینده‌های زیست محیطی هستند و از این رو به دلیل تحمیل هزینه‌های گزاف، این روش جای خود را به دفن زباله در دفنگاه‌ها داده است. با این وجود بی‌توجهی به دفنگاه‌ها و رها کردن زباله در محل دفن بدون تدابیر زیست محیطی نیز امکان پذیر نیست . در گذشته مقررات خاصی برای مکان‌های دفن زباله ( لندفیل ) وجود نداشت و لندفیل ‌ها مکان‌هایی بدبو و بدون پوشش بودند که معضلات زیست محیطی فراوانی ایجاد می‌کردند. با افزایش جمعیت و افزایش تولید زباله‌های شهری مقررات خاصی توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) در مورد تشکیل لندفیل‌ ها وضع شد و به تدریج سایر کشورها نیز به توسعه و اجرای این قوانین پرداختند. با رشد آگاهی نسبت به تاثیر آلاینده‌های لندفیل‌های غیر مهندسی بر محیط زیست ضوابطی برای طراحی لندفیل‌ها شکل گرفت.

سيستم جمع آوري بيوگاز از لندفیل

جمع آوری بیوگاز به دو روش فعال (Active) و غیر فعال (Passive) صورت می‌گیرد که به‌طور خلاصه، درسيستم‌های جمع‌آوری فعال از دمنده‌های مكانيكی و يا كمپرسورها به منظور ايجاد يك گــراديان فشار اجباری به عنــوان نيروی منتقل كننده گاز استفاده می‌شود. در حالی كه در سيستم‌های جمع آوری غيرفعال، گراديان فشار طبيعی به وجود آمده ‏بين فشار گاز توليدی داخل لندفيل و فشار هوای محيط، باعث انتقال و استخراج گاز می گردد . اگر در يك لندفيل از پوشش‌های مصنوعی مناسب در كف، ديواره‌ها و روی سطح بالايی ‏براي محبوس‌كردن گاز لندفيل استفاده شود، يك سيستم جمع آوری غيرفعال نيز می تواند بازده عملكردی مشابه ‏بازده سيستم های فعال داشته باشد . ‏
سيستم های جمع آوری فعال از نظر ساختار لوله گذاري نيز به دو دسته چاهك های عمودی (Vertical Wells‎‏) و كانال‌های افقی ( Horizontal Trenches‎‏) تقسيم می شوند . انتخاب نوع سيستم جمع ‏آوری گاز براي يك لندفيل خاص بستگی به مشخصات و محدوديت های موجود دارد. برای مثال در لندفیل هایی که عملیات حفر عمیق با خطر همراه است یا به دلایل دیگر امکان اجرای چاهک های عمودی وجود ندارد از روش کانال‌های افقی استفاده می شود.

استفاده از گاز حاصل از لندفيل ها مي تواند اثرات زيست محيطي خطرناكي كه از عملكرد لندفيل ها ناشي مي شود را كاهش دهد.

توليد انرژي الكتريكي از گاز حاصل از محل هاي دفن زباله،مزايايي را براي كيفيت هوا عرضه مي كند.چه در مورد لندفيل هاي جديد و چه در مورد تصميم گيري براي اصلاح لندفيل هايي كه قبلاً ساخته شده اند.يك نيروگاه گازي لندفيلي(بيوگازي) ، متان زائد را مي سوزاند.گاز متاني كه در غير اينصورت يا در اتمسفر آزاد مي شود ويا در فرآيند شعله ور(Flaring) سوزانده مي شود.

عدم توجه به محل های دفن زباله  می تواند اثرات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد ،به طور كلي اثرات زيست محيطي گاز لندفيل عبارتند از :
ايجاد بوهاي نامطبوع
انتشار گازهاي آلاينده
آلودگي آب هاي زير زميني و گاهاً سطحي
خطرات بهداشتي
تاثير در پديده گرمايش جهاني از طريق توليد گاز متان
احتمال بروز آتش سوزي و انفجار در محل دفن