مدیریت پسماند

مدیریت به طور عام هنر و دانش استفاده کارا و بهینه از منابع جهت رسیدن به هدف است و مدیریت پسماند یا مدیریت زباله در حقیقت به کلیه برنامه ریزی ها و فعالیت هایی گفته می شود که در حوزه پسماند و در جهت کاهش، جابجایی، تبدیل، بی خطر سازی یا امحا پسماند صورت می گیرد. سیستم مدیریت زباله از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود این سیستم  را می‌توان به زنجیری تشبیه کرد که در صورت فقدان یک حلقه از آن ، زنجیر ازهم‌گسسته می‌شود لذا عملکرد هر یک از بخش‌های مدیریت پسماند بر سایر قسمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

تعریف پسماند

به کلیه مواد زائد جامد و مایع فسادپذیر و فسادناپذیر(غیر از فاضلاب) که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل فعالیت انسان بوده و ازنظر تولیدکننده زائد تلقی می‌گردد، پسماند گفته می‌شود که داری تقسیم‌بندی ذیل می‌باشد .

  1. پسماندهای عادی: پسماندهای آلی و غیر آلی حاصل از فعالیت‌های روزمره انسان در شهر،روستا و خارج از آن‌ها در این بخش قرار می‌گیرد
  2. پسماندهای پزشکی: پسماندهای عفونی و زیان‌آور ناشی از بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، آزمایشگاه‌ها و سایر مراکز مشابه را پسماند پزشکی گویند.
  3. پسماندهای ویژه : کلیه پسماندهایی که حداقل یکی از خواص خطرناک از قبلی سمی بودن ، بیماری‌زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خوردگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز دارند در طبقه‌بندی پسماند ویژه قرار می‌گیرد.
  4. پسماندهای صنعتی : پسماندهای ناشی از فعالیت‌های صنعتی و معدنی پسماندهای پالایشگاهی و امثال آن را پسماند صنعتی گویند.
  5. پسماندهای کشاورزی : کلیه مواد زائد زراعی، باغی، جنگلی و غیره را پسماند کشاورزی می‌نامند.

بسته به نوع پسماند و ساختارهای حاکم بر جامعه ، سازمان های مختلف می توانند عهده دار مدیریت پسماند باشد که معمولا در حوزه پسماندهای جامد شهری ، شهرداری ها یا سازمان هایی با عنوان سازمان مدیریت پسماند عهده دار این وظیفه خواهند بود. در کشورهای مختلف با وضع قوانینی تحت عنوان قانون مدیریت پسماند، چگونگی انجام فعالیت و مسولیت ها در حوزه پسماند تدوین می شود .

اگر تولید کنندگان پسماند را به چهار بخش شهری، بیمارستانی، کشاورزی و صنعتی تقسیم کنیم در هر کدام از بخش ها می توان شاهد پسماندهای جامد، مایع، گاز و پسماندهای ویژه بود. که برای هر بخش و در خصوص هر نوع پسماند مکانیزم ها و روش های مختلف مقابله و امحا یا استفاده مجدد وجود دارد.

در قانون مدیریت پسماند ایران

در ماده ۱  قانون مذکور  به‌صراحت ذکرشده است که جهت تحقق اصل پنجاهم (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به‌منظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیان‌بار پسماندها و مدیریت بهینه آن‌ها، کلیه وزارتخانه و سازمان‌ها و مؤسسات و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام می‌باشد و کلیه شرکت‌ها و مؤسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظف‌اند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند(قانون مدیریت پسماند،1383).
توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعايت جنبه‌های پيش‌گيري قبل از درمان بدون توجه به سيستم‌هاي جمع‌آوری و دفع مواد زائد كه مسبب اصلي آلودگي در شهرها و روستاهاي كشور است، امکان‌پذیر نيست.
اشاعه بيماري كيست هيداتيك، بروز گهگاه وبا، انواع بيماري‌هاي پوستي همچون ليشمانيوز و سلسله بيماري‌هاي سرطان‌زا و سکته‌های نابهنگام در جوامع كنوني كه معمولاً به مواد فسادپذیر و پس‌مانده‌های شيميايي محیط‌زیست نسبت داده مي‌شود ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمي و عفونت‌زا با زباله‌هاي شهري و انتشار آن‌ها در آب، خاك و هواي زندگي روزمره ماست.

شرکت آریا پرتو با حدود دو دهه فعالیت تخصصی در  تولید ماشین آلات و تجهیزات در حوزه مدیریت پسماند فعالیت داشته و در این زمینه در  بخش های ذیل فعالیت دارد .

پسماندهای کشاورزی

فعالیت های شرکت آریا پرتو در حوزه مدیریت پسماند کشاورزی عبارتند از :
-ارائه تجهیزات جهت مدیریت پسماند در دامداری های
-ارائه تجهیزات جهت مدیریت پسماند در مرغداری های
-ارائه تجهیزات جهت مدیریت پسماند در واحد های کشت و صنعت
-احداث کارخانه های انواع کودهای کشاورزی
-احداث نیروگاه های بیوگاز
-طراحی و ساخت دستگاه های خشک کن، کمپورست ترنر و …

پسماندهای شهری

فعالیت های شرکت آریا پرتو در حوزه مدیریت زباله شهری عبارتند از :
-احداث خطوط تفکیک و پردازش زباله در مدل های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک
-احداث خطوط تولید کود کمپوست
-احداث خطوط خالص سازی کود کمپوست
-تولید دستگاه کمپوست ترنر در مدل های خودران و تراکتوری
-احداث نیروگاه های بیوگاز
-تولید نرم افزار های مدیریت پسماند