پسماند کشاورزی

پسماند کشاورزی عموما به پسماندهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی  از قبیل فضولات،‌ لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل‌مصرف، بقایای گیاهی و … گفته می‌شود.در شرکت آریا پرتو بعد از شناسایی هر گونه پسماند کشاورزی و بررسی راه حل های مواجه با پسماند، با توجه به مسایل فنی، اقتصادی، زیست محیطی ، بهترین راه کار انتخاب و نسبت به طراحی و ساخت ماشین آلات مربوطه و اجرای طرح اقدام می شود.

انواع پسماندهای محصولات کشاورزی

پسماندهای کشاورزی از  تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند  که می توان از لحاظ منشا تولید  آنها را در 3 بخش تقسیم بندی کرد.

پسماندهای حاصل از کاشت،داشت و برداشت

  • بقایای گیاهی
  • محصولات غیر قابل فروش یا خراب شده
  • پسماند های حاصل از فرایند تولید محصولات

پسماندهای با منشاء دام و طیور آبزیان

  • فضولات دام و طیور
  • لاشه
  • پسماندهای مربوط به محل نگهداری دام و طیور

پسماندهای صنایع تبدیلی

  • پسماندهای مربوط به کشتارگاه دام و طیور
  • پسماندهای مربوط به بسته بندی محصولات
  • پسماندهای حاصل از فرایند تولید محصولات