ماشین حمل زباله

روش های مختلفی جهت تخلیه مخازن زباله و حمل پسماند وجود دارد . یکی از جدید ترین این روش ها استفاده از بازو های رباتیک بر روی  ماشین حمل زباله ، جهت بلند کردن مخزن زباله می باشد . در  این روش که برای مخازن زیر بازشو استفاده می گردد ، یک بازوی رباتیک سطل زباله را بلند و به بالای مخزن جمع آوری زباله ماشین  هدایت و بعد از باز شدن درب های زیر سطل ، زباله تخلیه و مجدد سطل زباله در محل اولیه خود قرار داده می شود.

در شرکت آریا پرتو ، سیستم رباتیک برای برداشت سطل زباله زیر بازشو ،  طراحی و تولید شده است که توانای بلند کردن، تخلیه و قرارداد مخزن را در محل خود و در کوتاه ترین زمان و تنها با استفاده از یک نیروی انسانی را دارد . استفاده از این سیستم امکان به کارگیری انواع سطل های زباله در اشکال و احجام مختلف را به شهرداری ها می دهد که این امر در مدیریت پسماند بسیار مهم می باشد .

این ماشین ها از دو بخش اصلی تشکیل می شوند.

بازو یا ربات بردارنده سطل زباله

مخزن ذخیره زباله

بازو(ربات) بردارنده سطل زباله

بر روی ماشین های حمل زباله یک سیستم بردارنده زباله نصب می گردد که قابلیت برداشت سطل زباله از روی سطح زمین و تخلیه در ماشین حمل را دارد .این سیستم به گونه ای طراحی شده که کاربری بسیار ساده داشته و توانایی برداشت انواع سطل زباله با احجام  مختلف را دارد.

 

مخزن ماشین حمل زباله

مخزن ماشین های حمل کننده  زباله در این سیستم می تواند به سه صورت باشد .

  1. متصل به شاسی – تخلیه با جک هیدرولیک
  2. بازو غلطان ( رولاف)
  3. کمپرسی

لازم به ذکر است که سیستم های مکانیزه شست و شوی مخازن نیز در این مجموعه تعریف شده است.