مدیریت پسماند waste management

آدرس:

دفتر: تهران-سعادت آباد- خیابان 38- پلاک 55

کارخانه :تهران- کیلومتر 9 جاده مخصوص تهران کرج

شماره تماس:

26401645  –  26401646

09126025016  –  09127274944 

آدرس ایمیل:

info@aryaparto.com

آدرس اینستاگرام:

https://www.Instagram.com/arya.parto/

Address:
Aria Parto Pars-  km 9 of special road – Tehran – Iran
Phone number:
26401645-26401646

09126025016-09127274944
E-mail:
info@aryaparto.com

Instagram address:
https://www.Instagram.com/arya.parto/