خط سرند کود کمپوست -کود فاین

معمولا زباله تر (آلی ) خروجی از خطوط تفکیک زباله دارای برخی ناخالصی ها از جمله انواع پلاستیک، فلز، شیشه و … می باشد که این ناخالصی ها بعد از هوادهی  توسط دستگاه ویندروترنر ، در کود کمپوست تولیدی باقی می ماند. لذا جهت خالص سازی کود کمپوست از خط سرند کود استفاده می گردد که به خط کود فاین نیز مشهور است . از دیگر کاربردهای خط سرند کود ایجاد دانه بندی یکنواخت در کود کمپوست جهت بازار پسندی بیشتر می باشد.معمولا خروجی خط سرند کود دو محصول کوددرجه یک با ابعاد 0 الی 5 میلیمتر و کود درجه دو با ابعاد 5 الی 15 میلیمتر می باشد.

در خط سرند کود کمپوست جهت جداسازی ناخالصی ها و افزایش راندمان خط می توان از تجهیزاتی مانند سرند دوار ، سرند ویبره ، سرند گرویتی ، مگنت (آهن ربا) ، ادی کارنت ، سیستم های جداساز بادی، تجهیزات اپتیک بهره برد .