GARBAGE COLECTION AND TRANSPORTATION

ذخیره ، جمع آوری و حمل و نقل زباله

مکانیزم های مختلف ذخیره و جمع آوری و حمل و نقل زباله  وجود دارد که انتخاب روش درست علاوه بر کاهش هزینه های می تواند  زیبایی چهره شهر و همچنین کاهش آلودگی و افزایش سطح بهداشت را به همراه داشته باشد . ما در شرکت آریا پرتو  روش های مختلف را در بخش جمع آوری و انتقال زباله (مطابق با استانداردهای موجود )  از محل تولید تا کارخانه های تفکیک زباله و انتقال مواد ریجکتی از محل کارخانه های تفکیک زباله تا محل دفع و همچنین بارگیری و انتقال زباله در ایستگاه های میانی ، مطالعه و بررسی کرده ایم  و  بهترین روش ها را به شما پیشنهاد خواهیم داد.

 
 

waste containers

از محل تولید تا کارخانه تفکیک زباله

یکی از مکانیزم های ذخیره و حمل و نقل زباله استفاده از مخازن زیر باشو می باشد . در این روش امکان دسترسی به محتویات درون مخازن از بالا ، کمتر بوده و برای برداشت مخازن زباله نیاز به مکانیزم متفاوت می باشد . بدین صورت که یک بازوی رباتیک بر روی ماشین حمل زباله نصب شده و این بازو مخزن را از روی زمین بلند و بعد از تخلیه در مخزن ماشین حمل ،  مجدد در محل قرارد می دهد .

ماشین حمل زباله            مخازن ذخیره زباله

 
 

waste transportation

ایستگاه میانی انتقال زباله

در بسیاری از شهرهای بزرگ به دلیل فاصله زیاد از محل تولید زباله تا محل کارخانه تفکیک زباله یا محل دفع ، اقدام به احداث ایستگاه میانی جهت انتقال زباله از ماشین های کوچک به ماشین های بزرگتر می گردد. در نمونه های طراحی شده توسط شرکت آریا پرتو ، ایستگاه های میانی با کمترین هزینه احداث و مشکلات عدیده مربوط به حمل و نقل با ماشین های سمی تریلر حل خواهد شد.در این سیستم زباله درون کانتینر های سرپوشیده فشرده و توسط ماشین های مجهز به باز غلطان (رولاف) انتقال داده می شوند.

 
 

waste transportation

از کارخانه تفکیک تا محل دفع

در کارخانه های تفکیک زباله ، پس از تفکیک مواد از یکدیگر ، بخشی از مواد نیاز به جابجایی خواهند داشت. جهت جابجایی این مواد نیز می توان از به جای ماشین های سر باز یا سمی تربلر ها از کانتینر های سرپوشیده استفاده کرد. در این سیستم مواد درون کانتینر فشرده و کانتینر ها توسط ماشین های مجهز به رولاف ( بازو غلطان) جابجا می شود.