کمپوست ترنرهای تولیدی آریا پرتو

آریا پرتو تولید کننده دستگاه ترنر کمپوست پشت تراکتوری

turner1

.

مدل های مختلف  دستگاههای ترنر کمپوست تولیدی شرکت آریا پرتو:

دستگاه های ترنر کمپوست تولیدی شرکت آریا پرتو  با استفاده از دانش فنی شرکت های منارت(بلژیک)و کمپوست تکنولوژی (اتریش)  در مدلهای و اندازه های مختلف و متناسب با نیاز های بازار کشور ایران طراحی و تولید می گردد. شرکت آریا پرتو ترنرهای پشت تراکتوری در عرض کارهای مختلف و در ۴ مدل تولید می کند.

 ترنر کمپوست

دانلود

advertisement advertisement

مدل TAK

در مدل TAK امکان تغییر حالت دستگاه از حالت کار به حالت حمل و نقل وجود دارد ، این تغییر حالت به صورت هیدرولیک صورت می گیرد و به دلیل دارا بودن سیستم حمل مستقل (کالسکه ) کمترین فشار را به تراکتور وارد می کند.یکی از کاملترین طرح ها در تولید کمپوست ترنرهای پشت تراکتور در دنیا این مدل بوده که ویژگیهای منحصر به فردی را داراست .

مدل AK

 در مدل AK امکان تغییر حالت دستگاه از حالت کار به حالت حمل و نقل وجود دارد ولی این تغییر حالت با مدل AS متفاوت است. در این مدل با استفاده از یک عدد جک هیدرولیک تونل دستگاه به صورت عمودی پشت تراکتور قرار می گیرد و علاوه بر امکان تردد در معابر کم عرض ، دور زدن دستگاه در به آسانی و در شعای کم امکان پذیر است.

مدل AS

در مدل AS امکان تغییر حالت دستگاه از حالت کار به حالت حمل و نقل وجود دارد . در این مدل هنگام نیاز به جابجایی دستگاه ، این امکان وجود دارد که تونل ترنر ۹۰ درجه چرخیده و پشت تراکتور قرار گیرد و به کاربر امکان عبور از معابر با عرض کمتر را می دهد .

مدل A

در مدل  A  که ساده ترین مدل ترنر ها می باشد دستگاه به صورت ثابت به تراکتور متصل می شود .مدل A  بیشتر برای تولید کنندگانی استفاده می شود که نیاز به جابجایی ترنر از یک محل به محل دیگر را ندارند . این مدل از طریق سه نقطه اتصال به تراکتور متصل می شود.

دستگاه کمپوست ترنر جهت هوادهی و هم زدن مواد ، از جمله کود کمپوست ، فضولات دامی و مرغی و … مورد استفاده قرار می گیرد .همزدن و هوادهی مناسب مهمترین وظیفه دستگاه ترنر بوده که اثر بسیار موثری در کیفیت محصول تولیدی خواهد داشت.همزدن مناسب باعث یکنواختی توده کود کمپوست و افزایش کیفیت آن خواهد شد و طول مدت کمپوست سازی را کوتاه تر خواهد کرد.بر این همین اساس استفاده از دستگاه های استاندارد اثر موثری در کیفیت محصول تولیدی خواهد داشت .شرکت آریا پرتو با استفاده از تجربیات شرکت های کمپوست تکنولوژی اتریش و منارت بلژِیک ، تلاش به بومی سازی دستگاه های همزن و هواده کود در کشور نموده است .