از سوی شیلات هرمزگان اعلام شد:

مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه ممنوعیت صید آبزیان بر اساس اهمیت تقویم فصول ممنوعیت صید برای حفظ و حراست ذخایر آبزیان اعلام شده است، گفت: صید هامور ماهیان در آب‌های استان از اول فروردین سال آینده تا پایان اردیبهشت و همچنین صید حلوا سیاه و شوریده از اول اردیبهشت۹۶ تا پایان خرداد ۹۶ ممنوع است.
 شیلات هرمزگان با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و آغاز تخم‌گذاری آبزیان، صید برخی از آبزیان را در خلیج‌فارس، محدوده آب‌های هرمزگان ممنوع اعلام کرد.
به گزارش ایانا از روابط عمومی شیلات هرمزگان، مدیرکل شیلات هرمزگان با بیان اینکه ممنوعیت صید آبزیان بر اساس اهمیت تقویم فصول ممنوعیت صید برای حفظ و حراست ذخایر آبزیان اعلام شده است، گفت: صید هامور ماهیان در آب‌های استان از اول فروردین سال آینده تا پایان اردیبهشت و همچنین صید حلوا سیاه و شوریده از اول اردیبهشت۹۶ تا پایان خرداد ۹۶ ممنوع است.
سیدپرویز محبی با بیان اینکه از گونه‌های مهم ماهیان صادراتی و تجاری خلیج‌فارس ماهی حلوا سفید است، گفت: به‌منظور حفظ و بازسازی طبیعی ذخایر این گونه، طبق تقویم زمانی ارائه شده صید این ماهی از ۱۵ فروردین تا ۳۱ اردیبهشت سال آینده همچون سال گذشته در آب‌های استان هرمزگان ممنوع است.وی گفت: صید به روش سنتی نیز از ۱۶فروردین تا پایان اردیبهشت سال آینده ممنوع است.