جلسات آموزشی مدیریت پسماند در سطح کارخانجات موجود در محدوده غربی ترین نقطه پایتخت با هدف آشنایی کارمندان و کارگران این اماکن با نحوه صحیح تفکیک پسماند برگزار شد.
به گزارش پسماند ایران، محمد بیدشکی معاون خدمات شهری و محیط زیست این منطقه با اشاره به اینکه محدوده ی منطقه۲۱ با توجه به استقرار صنایع متعدد و مجتمع های کارگاهی و تولیدی، از منظر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تفکیک پسماندهای خشک و قابل تجدید صنایع و کارگاه های تولیدی دارای اهمیت بالایی است، گفت: اداره مدیریت پسماند معاونت خدمات شهری و محیط زیست این منطقه در راستای اجرای سیاست های ابلاغی از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به منظور فرهنگ سازی و ترغیب هرچه بیشتر کارخانجات واقع در سطح این منطقه به کاهش تولید پسماند و تفکیک از مبدا و همچنین تحقق اهداف و برنامه های کمپین محیط زیستی آسمان آبی-زمین پاک اقدام به برنامه ریزی و اجرای گسترده برنامه های آموزشی مرتبط با مدیریت تفکیک از مبدا پسماند ویژه کارمندان و کارگران کارخانجات غربی ترین نقطه پایتخت کرده است.
وی در ادامه با تاکید بر بافت غالبا صنعتی و کارگاهی ورودی غربی پایتخت، اقدامات آموزشی-ترویجی را در سطح کارخانجات منطقه۲۱ بسیار ضروری دانست و افزود: این اقدامات در قالب اجرای طرح بهینه سازی تفکیک پسماند از مبدا شامل؛ تبلیغات محیطی و آموزش گسترده، برگزاری جلسات متعدد با مسئولین بهداشتی و کارمندان و کارگران کارخانجات و واحدهای تولیدی، تحویل مخازن آبی رنگ مورد نیاز، افزایش روزهای جمع آوری هفتگی خودروهای ملودی و مراجعه حضوری آموزشگران به کارخانجات بوده است.
بیدشکی در خاتمه یادآور شد: با توجه به ضریب اثر گذاری بالای این گونه آموزش های حضوری در بین کارمندان و کارگران کارخانجات، این فرایند به صورت گسترده و مستمر در راستای بهبود عملکرد آنها درخصوص کاهش پسماند کارگاهی و تفکیک از مبدا آن در سطح مراکز صنعتی و بخش های مختلف تولیدی سطح منطقه۲۱ تا پایان سال ادامه داشته و امیدواریم با تعامل و مشارکت هرچه بیشتر این مراکز با شهرداری درخصوص مباحث زیست محیطی شاهد به صفر رسیدن صدمات زیست محیطی ناشی از پسماندهای صنعتی و کارگاهی در این منطقه از پایتخت باشیم.