“آزمایشگاه کشاورزی و مرکز تلقیح مصنوعی برای توسعه کشاورزی بسیار مهم است. با رویکرد جدید رشد بهره وری در بخش کشاورزی به دست می آید. درحالی که وظیفه اصلی ، افزایش بازده با استفاده از زمین در دسترس است”، این مطالب را رئیس جمهوری آذربایجان، الهام علی اف ، در دیدار با نمایندگان در منطقه گیگل مطرح کرد.

عکس تزیینی است

“آزمایشگاه کشاورزی و مرکز تلقیح مصنوعی برای توسعه کشاورزی بسیار مهم است. با رویکرد جدید رشد بهره وری در بخش کشاورزی به دست می آید. درحالی که وظیفه اصلی ، افزایش بازده با استفاده از زمین در دسترس است”، این مطالب را رئیس جمهوری آذربایجان، الهام علی اف ، در دیدار با نمایندگان در منطقه گیگل مطرح کرد.

به گزارش ایانا از سایت “آذری پرس اجنسی”، به گفته رئیس دولت آذربایجان، بذر و آزمایشگاه دامپزشکی و سموم کشاورزی می تواند ما را به هدف برساند، چراکه کشاورزان، تجار، خره مالکان خواهند دانست که چه میزان بذر استفاده کنند ، چه نوع اقدامات فنی باید انجام دهند، در یک قطعه زمین چه نوع کودی باید استفاده شود و در نتیجه به دنبال آن ، مسائل امنیتی غذایی از طریق این آزمایشگاه ها فراهم خواهد شد.

وی افزود: “این آزمایشگاه ها در ۱۲ منطقه تاسیس شده است. در واقع، این آغاز مرحله جدید در توسعه کشاورزی، به شمار می رود. چراکه پس از آن ، کشاورزی در آذربایجان بر اساس توسعه علمی خواهد بود به طوری که می توان به افزایش عملکرد دست یافت. از آنجایی که خاک جمهوری آذربایجان، این امکان را ندارد که محصولات جدید در مقادیر زیاد، در یک منطقه کشت شود، اما با این اقدامات می توان این کار را انجام داد. “

الهام علی اف ، با اشاره به این که راه اندازی مرکز تلقیح مصنوعی به افزایش قابل توجه در تولید دام منجر می شود، گفت: “من اطمینان دارم که فعالیت این مرکز به بهبود نژاد گاو در جمهوری آذربایجان کمک می کند.”

وی افزود:”در عین حال بهره وری را افزایش می دهد، کشاورزی لبنی توسعه می یابد و تولید گوشت نیز افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، ما گوشت و شیر صادر می کنیم. فکر می کنم این یک دستاورد تاریخی است. چراکه که در سال های گذشته به شدت به واردات وابسته بودیم و در حال حاضر این وابستگی از بین رفته است.”

رئیس جمهوری آذربایجان خاطر نشان کرد:”این درست است که به طور کامل نمی توانیم محصولات لبنی، عرضه کنیم و در نتیجه باید این نوع محصولات را وارد کنیم ، اما در مسیری که آغاز کردیم می توان حتی آن ها را را صادر کرد. محصولات ما به عنوان محصولاتی باکیفیت و با ارزش بالا در بازارهای خارجی شناخته شده اند. اما به گونه ای باید این کار را انجام دهیم که افزون بر تامین داخلی ، بتوانیم پتانسیل صادرات را هم افزایش دهیم. با فعالیت مرکز تلقیح مصنوعی، طی چند سال ما به این دستاورد خواهیم رسید.”

رئیس دولت اشاره کرد ، در حال حاضر بخش کشاورزی از اولویت های دولت است. در سال های اخیر، اقدامات بسیاری در بخش کشاورزی انجام شده است و در تولید محصول و دام، به طور کلی، در بخش کشاورزی شاهد رشد بوده ایم.

این مقام مسئول گفت:”طی شش ماه امسال، صادرات محصولات کشاورزی ۴۰ درصد افزایش یافته است. این نمونه ای از کارهای انجام شده است . همچنین در حال حاضر، حدود ۴۰ پارک کشاورزی جدید ایجاد شده است . که در نظر درایم تا با فعالیت این پارک ها ، تولید را افزایش دهیم.”

رئیس جمهوری آذربایجان یادآور شد: “در حال حاضر مشکل بیکاری در مناطق از بین رفته است؛ چراکه شاخه سنتی کشاورزی در حال احیا شدن است. به طوری که طی دو سال گذشته، تقریبا تولید پنبه ده برابر افزایش یافته است.”

وی افزود:”اکنون هزاران، ده ها هزار نفر از مردم کار می کنند و مزد می گیرند. این درحالی است که ما در حال احیا کردن کشت تنباکو و پرورش کرم ابریشم هستیم . پتانسیل صادرات محصولات کشاورزی ما متنوع است. چرا که دارای ۹ منطقه آب و هوایی هستیم.”

الهام علی اف گفت:”ما محصولاتی همچون تنباکو، پنبه، انگور، فندق، بادام،چای و مرکبات داریم، و باید به درستی از این فرصت طبیعی بهره ببریم، در سال های اخیر توسعه بسیار زیادی در زمینه کشاورزی انجام شده است همچنین احیا صنایع سنتی می تواند به افزایش پتانسیل کمک کند. “