مدیریت پسماند کشاورزی

پسماندهای کشاورزی عموما به پسماندهای ناشی از فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی گفته می‌شود از قبیل فضولات،‌ لاشه حیوانات (دام، طیور و آبزیان) محصولات کشاورزی فاسد یا غیرقابل‌مصرف، بقایای گیاهی و …
با توجه به عدم وجود مواد غیر آلی در پسماندهای کشاورزی شرکت آریا  پرتو دو  روش کار جهت مدیریت اینگونه مواد را پیشنهاد می دهد

پیشنهادهای آریا پرتو جهت مدیریت پسماندهای کشاورزی

3.تولید کود کمپوست به روش ورمی کمپوست

در این روش بر روی مواداولیه، کرم های خاکی افزوده می شوند. کرم های موجود در مواد اولیه شروع به تغذیه کردن از این مواد کرده و وفضولات کرم ها کود ورمی کمپوست را تشکیل می دهد. کرم هایی که برای تولید کود ورمی کمپوست استفاده می شود کرم های قرمز یا Eisenia  foetida  نام دارند. لازم به ذکر است که تولید کود ورمی کمپوست نیز به روش های مختلف صورت می گیرد که از جمله می توان به روش پشته ای، روش سبدی و  روش راکتور اشاره کرد.

2. تولید انرژی و کود به روش بی هوازی

در این روش مواد اولیه در معرض  یک فرایند بی هوازی قرار گرفته  که گاز بیوگاز و کود کمپوست از محصولات این فرآیند خواهد بود. به عبارت دیگر ، شرایط برای زندگی و فعالیت میکروارگانیزم های بی هوازی محیا می شود. فعالیت میکروارگانیزم های بی هوازی در غیاب اکسیژن تولید گاز بیوگاز را به دنبال خواهد داشت و مواد باقی مانده در سیستم ماهیت کود را دارا خواهند بود. درصد قابل توجهی  از گاز حاصله( حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد ) را گاز متان تشکیل می دهد که بعد از جداسازی امکان سوزاندن و تولید برق را خواهد داشت .

1. تولید کود کمپوست به روش هوازی

در این روش مواد طی یک فرایند هوازی تبدیل به کود کمپوست می شوند، به عبارتی شرایط برای زندگی و فعالیت میکروارگانیزم های هوازی محیا می شود. فعالیت میکروارگانیزم های هوازی باعث تغییر ماهیت مواد اولیه به کود کمپوست می شود. برای تبدیل مواد اولیه به کود کمپوست با استفاده از سیستم های هوازی، روش های مختلفی وجود دارد که بسته به شرایط می توان نسبت به انتخاب روش مناسب اقدام کرد.